Druhové medy

ochutnávka Druhové medy jsou pravé včelí medy, které pochází převážně z jednoho zdroje snůšky. medovice
Podobně jako odrůdová vína, má i každý druh medu typickou chuť, barvu a vůni. pole øepky Včelař však má jen omezené možnosti, jak ovlivnit, z jakého zdroje budou včely nosit med. Proto jsou medy častěji sklízeny jako smíšené.
pole safloru Relativně čisté druhové medy, s výjimkou řepkového, se urodí jen za příznivých podmínek a na některých včelnicích. akát